Đang tải... Vui lòng chờ...
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

                Cung cấp hóa chất và các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường.

              ►Đảm bảo lợi ích hài hòa của Người lao động - Cổ đông - Khách hàng - Cộng đồng - Nhà nước.

 

TẦM NHÌN

            Trở thành nhà sản xuất, cung cấp hóa chất và các giải pháp kỹ thuật hàng đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

 

  

Hình ảnh nổi bật